top of page
Woordwolk GGiNN_wit.png

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Er verschijnen bijna dagelijks berichten in de media over grensoverschrijdend gedrag. We worden er, bij wijze van spreken, mee overspoeld. We hebben er ook bijna allemaal een mening over. Ook zijn we vaak uitgesproken in onze (voor)oordelen over de daders en slachtoffers. Wat ons echter opvalt is dat het vrij weinig gaat over wat grensoverschrijdend gedrag nou precies is, wat er allemaal onder valt en ook hoe je het kunt voorkomen of er het beste mee om kunt gaan.

 

Laten we eens beginnen met wat grensoverschrijdend gedrag nou precies is?

 

Er zijn online best veel verschillende definities te vinden, maar dat zijn er zo veel dat je daardoor niet echt verder komt. Hier zijn er een paar:

 

  • Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee men een ander schade op fysiek, mentaal of emotioneel vlak toebrengt. Vaak heeft grensoverschrijdend gedrag ook te maken met machtsmisbruik. Dit gedrag kan opzettelijk maar ook onopzettelijk gebeuren. Vaak is dergelijk gedrag zelfs niet kwetsend bedoeld en beseft de dader niet dat anderen er aanstoot aan nemen. Het slachtoffer kan het echter wel als ongewenst en onaangenaam aanmerken. Een grapje maken of een iemand een knuffel geven is dus niet per definitie grensoverschrijdend, tenzij de ander dat wel zo ervaart. Het valt dus onder grensoverschrijdend gedrag als het gaat om handelingen die niet geaccepteerd worden door de betrokkenen. Gedrag valt onder grensoverschrijdend gedrag als het gaat om handelingen die niet geaccepteerd worden door de betrokken personen.  Het is dus van belang dat jij weet waar je eigen grenzen liggen en op welke manier jij deze bewaakt.

  • Grensoverschrijdend gedrag of ongewenst gedrag op het werk valt onder de psychosociale risico’s. 

 

Of specifieke gedragingen grensoverschrijdend zijn bepaalt een medewerker zelf. Het oordeel of bepaalde gedragingen (verbaal of lichamelijk) (on)toelaatbaar zijn, is namelijk subjectief. Wat voor de een aanvaardbaar is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Door dit subjectieve element is lang niet iedere persoon die grensoverschrijdend gedrag vertoont zich daarvan bewust. Als het vertoonde gedrag (of het nalaten van gedrag) als ongewenst en onaangenaam wordt ervaren door een medewerker, dan is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. We houden het voor nu even bij deze 2 omdat er zowel verschillen als overeenkomsten in zitten.

Er zijn diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals, discriminatie, roddelen, pesten, intimidatie, manipulatie, schelden, geweld. Dit kan op seksueel gebied maar ook daarbuiten.

Bepaald grensoverschrijdend gedrag is heel feitelijk en zelfs wettelijk vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkrachting. Hiernaast is er echter een groot grijs gebied omdat grenzen niet voor iedereen hetzelfde zijn. De context bepaalt veel, je werkplek, sociale omgeving en je eigen ervaringen bijvoorbeeld.
 

Hoe lastig is het dus om te weten waar de grens van iemand ligt terwijl deze grens wel heel belangrijk is voor de ander. Laat staan om te weten waar je eigen grens ligt en hoe je die aan kunt geven als er overheen wordt gegaan.

Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag wanneer één van de partijen niet (vrijwillig) instemt met uitingen of gedragingen van een ander. Wat verstaan we hier precies onder? En hoe vaak komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor in Nederland? Lees verder voor uitleg, voorbeelden en advies.

bottom of page